Dotazník pro výběrové řízení na pozici samostatného obchodního reprezentanta společnosti 1x1 a.s.

Titul,Jméno Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
Tel. spojení - pevná linka:
Tel. spojení - mobilní tel.:
E-mail:
Věk nebo datum narození:
St. občanství:
Dosažené vzdělání:
Dosavadní praxe (vypsat):
Jazykové znalosti:
Znalosti v oblasti výpočetní techniky, softwaru, hardwaru atd:
Vlastníte ŽL?
Můžete začít pracovat na plný úvazek ihned ? (Jestli ne, vypište důvody):

PROHLÁŠENÍ: Odesláním a doručením dotazníku e jeho příloh souhlasím, aby 1x1 a.s. se sídlem, IČ: 25667076, zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v dotazníku a jeho přílohách pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení.

POUČENÍ: Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat doporučeným dopisem doručeným na adresu Sekaninova 26, 128 00 Praha 2.

1x1 a.s. prohlašuje, že osobní údaje obsažené v dotazníku a jeho přílohách použije pouze k uskutečnění výběrového řízení a nebude tyto údaje předávat třetím osobám
        odejít